Metsäteollisuus ry reagoi vastineella WWF:n raporttiin laittomasta tuontipuusta. Julkaisemassaan tiedotteessa Metsäteollisuus ry toteaa suomalaisyritysten käyttävän puun alkuperän varmentamiseen sertifioituja laatu- ja ympäristöjärjestelmiä, joiden toimivuuden on tarkastanut kolmas riippumaton osapuoli.

Yritykset valvovat itse tuontipuun toimittajan antamien tietojen oikeellisuutta maastokäynnein, mutta tarkastuksia tekevät myös puolueettomat sertifiointiyritykset. Maastotarkastuksilla sertifiointiyritykset voivat todentaa alkuperäisjärjestelmien toimivuuden.

Metsäteollisuus ry:n metsäpolitiikan johtaja Hannu Valtasen mukaan metsäteollisuuden hyvän investointi- ja toimintaympäristön perusedellytys on yhteiskunnallinen vakaus. Siihen kuuluvat olennaisena osana hyvä hallintotapa ja lainsäädännön kunnioittaminen.

”Vaikka metsäteollisuusyritykset varmistavat tuontipuun laillisuuden, tulee myös yritysten toimintaympäristöä kehittää. Muun muassa EU:n tulisi panostaa voimakkaasti hyvän hallintotavan edistämiseen niissä maissa, missä puutteita esiintyy. Hyvän hallintotavan kehittäminen ei ole vain metsäsektorin haaste vaan koskee koko yhteiskuntaa”, sanoo Valtanen.

Lähde: Metsäteollisuus ry