WWF Venäjä, WWF Suomi ja Metsäteollisuus ry ovat sopineet yhteisestä kannanotosta laillisen puunhankinnan edistämiseksi, kerrotaan Metsäteollisuus ry:n tiedotteessa. WWF:n ja Metsäteollisuus ry:n yhteisenä tavoitteena on laillinen ja kestävä metsänhoito. Osapuolet kantavat huolta laittomista hakkuista maailmanlaajuisesti sekä kannattavat ainoastaan laillisista kohteista tulevan, kestävästi tuotetun puun kansainvälistä kauppaa.

WWF tunnustaa puun alkuperän hallintajärjestelmät yhdeksi tehokkaimmista keinoista tukea laillisen puun hankintaa. Suomen metsäteollisuus sitoutuu edistämään nykyisten alkuperänhallintajärjestelmien kehittämistä edelleen paikallisten osallistavien prosessien ja kansainvälisen vuoropuhelun avulla laittomuuksien tunnistamiseksi ja poistamiseksi sekä järjestelmien läpinäkyvyyden lisäämiseksi. WWF ja Metsäteollisuus ry ovat myös päättäneet perustaa työryhmän kehittämään edelleen puun alkuperän hallintajärjestelmiä.

Lue koko tiedote: Metsäteollisuus ry