International Moscow Bank (IMB) avaa edustuston Arkangelissa. Toiminnan päätarkoituksena on palvella suuria ja keskisuuria yrityksiä ja edistää niiden kontakteja ulkomaisten rahoittajien kanssa. Viime vuosina pankki on rahoittanut useita ympäristöinvestointeja Arkangelin alueen puunjalostuslaitoksiin sekä sellu- ja paperiteollisuuteen. Investoinneilla on vähennetty puunjalostuksen päästöjä ja jätteitä. Pankki aikoo myös tulevaisuudessa osallistua metsäteollisuuden ympäristöinvestointeihin muiden alojen ohessa.

Pankki on perustettu vuonna 1989 ja se on ensimmäinen venäläinen pankki, jossa on huomattava ulkomainen omistus. Osakkaisiin kuuluu myös Nordea 21,6 % osuudella.

Lähde: IMB:n kotisivut