Karjalan tasavallan ulkomaankaupan arvo oli vuonna 2008 noin 2 miljardia dollaria, mikä on 11 % edellisvuotta enemmän, tiedottaa Karjalan talouskehitysministeriö. Vienti kasvoi 10 % ja sen arvo oli 1,5 miljardia dollaria.

Puun ja sahatavaran vienti vähenivät huomattavasti viime vuoden aikana. Raakapuun vientimäärä pieneni 23 % vuoteen 2007 verrattuna, mutta puun viennin arvo kuitenkin kasvoi hintojen nousun myötä. Sahatavaran vientimäärä väheni 19 % ja viennin arvo lähes 40 %. Karjalan tilastokomitean mukaan vuonna 2008 vietiin ulkomaille 2,2 milj. m³ puuta, josta 99,6 % Suomeen. Sahatavaraa vietiin 243 000 tonnia, josta Suomeen 29 %, Iso-Britanniaan 20 % ja Egyptiin 16 %.

Sellu- ja paperiteollisuuden viennistä oli sanomalehtipaperia 65 %. Vuonna 2008 sitä vietiin 606 000 tonnia, 10 % edellisvuotta enemmän. Sanomalehtipaperin viennin arvo oli 363 milj. dollaria, lisäystä edellisvuoteen oli 23 %. Pakkauspaperin ja kartongin vienti alkoi vähentyä elokuussa. Yhteensä niiden vienti oli viime vuonna 150 700 tonnia, 7 % edellisvuotta vähemmän. Pakkauspaperin ja kartongin viennin arvo (136 milj.$) kasvoi 18 %, vaikka hinnat olivat laskussa erityisesti loppuvuonna. Sellua vietiin 86 000 tonnia, sen viennin arvo oli 45 milj. dollaria (+ 21 % vuoteen 2007). Sellu- ja paperiteollisuuden tuotteita viedään mm. Saksaan, Intiaan, Turkkiin, Ukrainaan ja Suomeen.

Lähteet: Karjalan talouskehitysministeriö, Karjalan tilastokomitea