Valtion tilastokomitea ilmoittaa Venäjälle vuoden 2010 tammi-kesäkuun tehtyjen ulkomaisten investointien määräksi 30,4 miljardia USD, mikä on 6 % vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2009. Sekä mekaanisen puunjalostuksen ja puutuoteteollisuuden että sellu- ja paperiteollisuuden osalta ulkomaisten investointien määrä romahti lähes puoleen vuoden 2009 vastaavasta ajanjaksosta.

Tammi-kesäkuussa 2010 ulkomaisia investointeja kertyi mekaanisen puunjalostuksen ja puutuoteteollisuuden osalta 167 miljoonaa USD ja sellu- ja paperiteollisuuden osalta 464 miljoonaa USD. Mekaanisen puunjalostuksen ja puutuoteteollisuuden investoinneista 30 % tuli Suomesta. Sellu- ja paperiteollisuuden merkittävimmät investoijat tammi-kesäkuussa 2010 olivat Saksa (51 %), Iso-Britannia (15 %) ja Itävalta (8 %).

Lähde:

Valtion tilastopalvelu