Komin tasavallan teollisuus- ja energiaministeriön antamien tietojen mukaan Komin puunjalostusyritysten sahatavaran tuotanto kasvoi vuonna 2005 edellisvuoteen verrattuna 4 prosentilla yltäen 703 500 m3.

Suuret ja keskisuuret kuitulevytehtaat kasvattivat tuotantoaan edellisvuoteen verrattuna 9 % tuottaen 28 000 m3 kuitulevyä. Vanerin tuotanto kasvoi 16 % ollen 321 600 m3.

Lastulevyn tuotanto vuonna 2005 laski 13 % eli 265 300 m3:iin. Ministeriön mukaan tämä on selitettävissä lastulevytuotannon keskeytymisellä Syktyvkarin vaneritehtaalla tehtaan lastulevylinjan modernisointitöiden takia.

Kartonkia Komissa tuotettiin 198 000 tonnia, mikä on 1,2 % enemmän kuin 2004 ja paperia 591 800 tonnia (+2,3 %).

Komin puunkorjuuyritysten puun metsäkuljetus (вывоз) väheni vuonna 2005 edellisvuoteen verrattuna 3,2 % eli 3 935 600 m3:iin.

Suurten ja keskisuurten puunkorjuuyritysten hakkuumäärä laski 2,1 % ollen 3 978 500 m3. Puun apteerausmäärä oli 3 976 700 m3, mikä on 2,9 % vähemmän kuin vuonna 2004. Ministeriön tietojen mukaan toiminnassaan menestyivät hyvin niin korjuun, katkonnan kuin kuljetuksenkin osalta yritykset OOO Severles, ZAO Borovskoj LPK, OOO Korzha, OOO Usvales, OOO Luzales ja OOO Lesoval.

Lähteet: www.drevesina.com, artikkeli 1 ja www.drevesina.com, artikkeli 2