Alkuvuoden tuotantoluvut, osoittavat, että Venäjän metsäteollisuuden tuotanto on kaikilta osa-alueiltaan nousussa. Vahvinta kasvu on vanerin tuotannossa, joka lisääntyi 47 % verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna. Kartonkia tuotettiin tämän vuoden tammi-helmikuussa vastaavasti 28 %, sellua 25 %, kuitulevyä 24 %, paperia 15 % ja lastulevyä 5 %, enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2009. Sahatavaran tuotannon osalta kasvu oli huomattavasti maltillisempaa (2 %).

Lähde:

Valtion tilastopalvelu