Venäjän tilastopalvelu Rosstat on julkaissut tuotantolukuja vuodelle 2011. Kaikkien metsäteollisuuden tuotteiden tuotantomäärät ovat kasvaneet vuoteen 2010 verrattuna. Suurinta kasvu oli levyteollisuudessa.
Venäjän tullin julkaisemista tiedoista käy ilmi, että myös metsäteollisuuden vientimäärät olivat kasvussa viime vuonna sanomalehtipaperia lukuunottamatta. Raakapuun vienti väheni kaksi prosenttia.
Keskeisimpien metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti: