Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto kasvoi tammi-heinäkuussa 2004 3.6 % verrattuna edelliseen vuoteen. Suhteellinen kasvu oli suurinta vaneri- ja levyteollisuudessaa. Koko teollisuustuotanto kasvoi 7 %.

Hallituksen 19.08 käsittelemässä Venäjän federaation sosio-ekonomisen kehityksen raportissa ennustetaan metsäteollisuuden tuotannon kasvavan vuodesta 2003 vuoteen 2007 22-25 %.

Metsäteollisuus suuntautuu entistä selvemmin kotimarkkinoille ja viennin osuuden tuotannosta ennustetaan laskevan.

Lue muistio