Viime viikolla Pietarissa järjestetyn metsäfoorumin anti on Lesprom.ru-portaalin tämänpäiväisen lehdistökatsauksen pääaiheena. Foorumin keskustelujen keskeisimpiä kysymyksiä oli, kuinka nostaa Venäjän metsäteollisuus sille kuuluvalle paikalleen maailmanmarkkinoilla. Venäjä tuottaa valtavista metsävaroistaan huolimatta tällä hetkellä vain alle kolme prosenttia maailman metsäteollisuuden tuotannosta.

Jokin aika sitten Venäjän hallitus julkaisi laatimansa metsäteollisuuden kehitysennusteen vuoteen 2015. Ennusteen mukaan metsäteollisuuden tuotannon tulisi nousta vuoteen 2005 mennessä 1,6-kertaiseksi, vuoteen 2010 mennessä 2,7-kertaiseksi ja vuoteen 2015 mennessä tuotannon tulisi nelinkertaistua. Tavoitteisiin päästään kehitysennusteen mukaan tuotantokapasiteettia lisäämällä ja tuotannon laatua parantamalla. Ennuste herätti metsäfoorumin keskusteluissa kysymyksen: mistä lisää kapasiteettia ja parempaa laatua?

Ilim Pulp Enterprise –yrityksen johtokunnan jäsenen Zahar Smushkinin mielestä Venäjältä puuttuu edelleen metsäteollisuuden kehittämisstrategia: pääkehityssuuntia ei ole nimetty eikä investointihankkeiden kohteita ja mittakaavaa määritelty. Smushkinin mukaan Venäjän kehittyminen raakapuun viejästä puun jalostajaksi on valtion käsissä, joka määrittelee maan vientipolitiikan.

Metsäfoorumin osallistujista suuri osa korosti kansallisen metsäpolitiikan laatimisen tärkeyttä. Metsäteollisuudessa ei edelleenkään ole selkeitä pelisääntöjä, mikä vaikeuttaa yritysten toimintaa. Alan toimia säätelee kolme ministeriötä – Teollisuuden, tieteen ja teknologian ministeriö, Luonnonvaraministeriö sekä Talouskehityksen ja kaupan ministeriö – joiden on luotava yhteiset pelisäännöt alalle.

Tuotantomäärien nousu ja metsävarojen hallinnon tehostaminen ovat tuskin mahdollisia ilman merkittäviä investointeja. Väite, että ulkomaiset investoijat eivät olisi kiinnostuneita Venäjän metsäteollisuudesta ei Zahar Smushkinin mukaan pidä paikkaansa, mutta investoijat ovat vielä arkoja muuntamaan kiinnostuksensa todellisiksi investointihankkeiksi. Suurien investointien puutteeseen alalla on Smushkinin mukaan pari syytä: pysyvän valtiollisen politiikan puute lisää investoijien riskejä ja yritysten väliset konfliktit ja kaappausyritykset pelottavat investoijia.

Lähde: Lesprom.ru