Pertti Veijolan mediakatsaus, UM/Moskova

Aikakauslehti Kommersant Vlast julkaisi heinäkuussa raportin metsäteollisuuden kehityksestä presidentti Putinin ensimmäisellä virkakaudella.

Hallitus paneutui metsäreformeihin niin perusteellisesti, että ala kehittyi ilman valtion puuttumista siihen. Valtion hallintoa käytettiin aseena ”metsäsodissa”, mikä merkittävästi jarrutti puunjalostuksen kehitystä.

Valtio tarjosi viime vuosina toimintapuitteiksi lähinnä vain reformin odottelua.

Suomalaiset yritykset mainitaan todeten, että ne eivät ole tehneet suuria investointeja. Suhtautuminen on korrektia ja raakapuun vientiä käsitellään maltillisesti.

Vaneri- ja levyteollisuuden nopea kehitys nostetaan perustellusti esille.

Lue katsaus