Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Metsäteollisuuden harjoittajien ja puun viejien liiton presidentti M. Tatsjun ja varapresidentti N. Makarov tapasivat vuoden vaihteessa pääministeri M. Kasjanovin. Liiton edustajat esittivät pääministerille, että hallituksen vahvistaman metsäteollisuuden periaateohjelman jatkeeksi tarvitaan konkreettinen toimenpideohjelma. Strategisen suunnittelun systematiikassa on ilmeisiä puutteita, koska näyttää siltä että metsäteollisuuden kehittämiskeskustelussa ollaan aloittamassa uutta kierrosta samoista aiheista. Todennäköinen syy tähän on se, että metsäsektoripolitiikan yleisiä linjauksia ei ole päätetty. Myös liian yleinen metsäteollisuuden periaateohjelma jätti monia asioita avoimiksi.

Metsateollisuuden kehittamisohjelman toimeenpano 130103