Krasnojarskin aluepiirissä pitämässään metsäteollisuuden kehittämisneuvoston kokouksessa Venäjän hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja V.A. Zubkov muistutti, että edelleenkään kaikki alueet eivät ole esittäneet vahvistettavaksi metsäsuunnitelmiaan eivätkä metsätalouden ohjesääntöjään. Hän korosti, että jos tilanne vuodenvaihteeseen mennessä ei muutu, on metsävarojen käyttö tuon jälkeen lainvastaista. Samalla hän totesi, että metsäasiat on hoidettu hyvin Krasnojarskin aluepiirissä. Alueelta on tullut 33 investointihanke-ehdotusta, joista puunjalostuslaitoksen rakentaminen Bogutshanin kylään on suurimpia.

Käytettyjen puunkorjuukoneiden tuonnin sulkutullien käyttöönottoa Zubkov pitää tarpeellisena harkita. Tarvittaessa on ryhdyttävä toimiin tullien ja tariffien sääntelemiseksi. Krasnojarksin matkallaan Zubkovilla oli mahdollisuus tutustua puunkorjuukoneita valmistavan OAO KRASLESMASHin toimintaan.

Kokoukseen osallistuneen Karjalan tasavallan päämiehen Sergei Katanandovin mukaan metsäteollisuuden kehittämisneuvostossa käsiteltiin alueiden toimivaltuuksien toteuttamista metsähallinnossa, metsäteollisuusyritysten kehittämisessä sekä metsäautoteiden rakentamisessa. Katanandovin mukaan kokouksessa keskusteltiin metsälain mahdollisesta muuttamisesta metsäautoteiden rakentamisen osalta. Hänen mielestään valtion rooli sekä metsäautoteiden käsite pitäisi määritellä laissa paljon tarkemmin. Krasnojarskissa keskusteltiin myös vuoden alussa voimaan tulevista uusista raakapuun vientitulleista sekä koivupuun lähes olemattomasta jalostuskapasiteetista Venäjällä.

Krasnojarskin aluepiirin kuvernööri Aleksandr Hloponin esitteli kokouksessa alueen metsäteollisuuden tilannetta ja investointisuunnitelmia. Krasnojarskin aluepiirin hakkuusuunnite oli viime vuonna 66 milj. m³, josta hakattiin vain 10 miljoonaa. Metsäalan toiminta Krasnojarskissa on vientivoittoista, huomattava osa puusta viedään vain vähän jalostettuna. Metsäsektorin kolmeksi perusongelmaksi nimettiin metsäteiden vähyys, metsätalouden suunnittelu, jota ilman metsäpalstojen asettaminen huutokauppaan on mahdotonta, sekä suurten jalostuslaitosten puuttuminen alueelta. Nyt toimivia puunjalostuslaitoksia on noin sata, joista alle 10 prosenttia on kohtalaisen suuria nykyaikaisin menetelmin toimivia yksiköitä. Yhteensä laitokset jalostavat noin puolet alueelta korjatusta 10,2 miljoonasta puukuutiometristä.

Puunjalostuslaitosten rakentamisinvestointeihin käytetään noin 116 miljardia ruplaa (3,4 mrd €), nyt on rakenteilla kaikkiaan 4 suurta laitosta:

  • Jenisein piirissä toimivaa laitosta (OOO ”Sibles”) modernisoidaan 515 miljoonalla ruplalla (15 milj.€).
  • Sosnovoborskin kaupungissa rakennetaan vaneritehdasta OOO ”Jeniseiskij fanernyj kombinat”. Investoinnin arvo on 3,8 mrd ruplaa (110 milj.€).
  • Lesosibirskissä on rakenteilla sellutehdas (OAO ”Angara Paper”), jonka investoinnin suuruus on 31 mrd. ruplaa (0,9 mrd €) ja tuotantomääräksi on ilmoitettu 900 000 tonnia sellua vuodessa.
  • Kaikista kallein hanke on Bogutshanin puujalostuslaitoksen rakentaminen. Investoinnin suuruus on 73 mrd ruplaa (2,1 mrd €)Tehtaan tavoitteena on tuottaa 850 000 tonnia sellua, 700 000 tonnia voimapaperia sekä 950 000 tonnia sahatavaraa.

Lisäksi Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö on aivan äskettäin hyväksynyt hankkeen, jonka myötä Minusinskiin nousee puurakennuselementtitehdas. Tämän hankkeen arvo on 7,5 mrd. ruplaa (217 milj.€).

Lähteet: Venäjän hallituksen www-sivut, Karjalan päämiehen lehdistöpalvelu, Krasnojarskin aluepiirin www-sivut