Moskovassa Venäjän metsäteollisuuden ja puunviejien liiton taannoin pidetyssä kokouksessa pääteemaksi nousi uuden metsälain duumalle esitettävän version käsittely, kertoo uutistoimisto Regnum. Metsäteollisuuden mielestä lakiluonnos kaipaa vielä mittavaakin viimeistelyä.

Metsäteollisuus, ekologit ja metsätalouden harjoittajat katsovat, että lain hyväksyminen tuollaisenaan merkitsisi pitkäaikaista kriisiä Venäjän metsäsektorille ja vaikeuttaisi metsätalouden tilannetta nykyisestään. Kokoukseen osallistuneet pitävät lakiluonnosta raakileena, joka on kaukana todellisesta tilanteesta. Siinä ei ole otettu huomioon metsäteollisuudelta tulleita ehdotuksia.

Vaikka lakiluonnoksessa puhutaan metsän yksityisomistuksesta, siinä ei kuitenkaan ole selvitetty tapaa ja keinoja saada metsä yksityisomistukseen. Uusi laki voi jopa hankaloittaa metsästä elävien seutujen taloudellista tilannetta, mistä voi seurata uusia sosiaalisia ongelmia. Lakiluonnoksesta ei myöskään mainita, mikä taho rahoittaa metsäautoteiden rakentamista, mikä puolestaan voi johtaa hankaluuksiin saavuttaa tavoitellut hakkuumäärät.

Lähde: IA Regnum