Venäjän hallitus on vahvistanut asetuksellaan (30.6.2007 N 419) metsäteollisuuden investointihankkeiden kannustimien säännöt.

Asetus antaa ohjeet metsäteollisuuden investointihankeluettelon valmistelusta ja vahvistamisesta. Investointihankkeisiin katsotaan kuuluviksi hankkeet, joilla luodaan ja (tai) modernisoidaan metsäinfrastruktuuria ja (tai) puunjalostuksen infrastruktuuria. Hankkeen investointien on oltava vähintään 300 milj. ruplaa. Investoija saa yhdistää Venäjän eri federaatiopiireissä tai subjekteissa toteuttamiaan hankkeita yhdeksi hankekokonaisuudeksi.

Hankkeen kustannusten takaisinmaksuajalta metsävuokrasta maksetaan vain puolet. Lisäksi vähintään 300 milj. ruplan investointihankkeissa metsänkäyttöoikeudet on mahdollista saada ilman huutokauppakäytäntöä.

Lähteet: Bumprom.ru, Venäjän hallituksen nettisivut