Arkangelin alueelle on perustettu metsäalan holding-yhtiö Solombalales, johon kuuluvat Solombalan sellu- ja paperitehdas, Solombalan saha, viisi puunkorjuuyritystä ja kuljetusyrityksiä.

Solombalan sellu- ja paperitehdas on suurin valkaisemattoman sulfaattisellun tuottaja Venäjällä ja Solombalan saha yksi merkittävistä Luoteis-Venäjän vientisahatavaran tuottajista. Ryhmittymisellä haetaan vahvaa asemaa Arkangelin alueen metsäalan merkittävänä toimijana ja halutaan lisäksi turvata yritysten 5 200 työntekijän työpaikka.

Lähde: Solombalan sellu- ja paperitehdas