Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Suomalais-venäläisen metsäsektorityöryhmän puheenjohtajien tapaamisessa 04.02 esiteltiin Venäjän metsäteollisuuden ajankohtaisia asioita. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi vuonna 2002 2.4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja varsinkin jalosteiden tuotannossa oli selvää kasvua. Sahatavaran tuotanto ja puutavaran kuljetukset supistuivat. Arvokkaiden puutavaralajien mm. havutukin vientitulleja tullaan korottamaan tämän vuoden aikana. Teollisuusministeriö esittää valtion osallistumista Kostroman sellutehdashankeeseen maksuttomien metsänkäyttöoikeuksien muodossa.

Metsateollisuuden ajankohtaisia kysymyksia 060203