Venäjän metsävirasto ilmoitti alkuviikosta RIA Novostille, että Leningradin alueella aloitetaan tehostetut metsävarannon käytön tarkastukset. Metsäasiantuntijat selvittävät kulttuuri- ja virkistyskäyttöön sekä matkailu- ja urheilutarkoitukseen vuokrattujen metsien käytön lainmukaisuutta, samalla kiinnitetään huomiota myös luvattomaan metsänkäyttöön, toteaa metsäviraston edustaja Roman Shipov.

Vastaavat tarkastuksia on Krasnodarskin ja Moskovan alueilla tehty jo alkukesästä lähtien. Moskovan alueella metsäasiantuntijoiden lisäksi mukana on myös vesitalousasiantuntijoita sekä luonnonkäytön valvontaviraston edustajia. Moskovan seudulla vuokrametsiä tarkastetaan noin 1200 ha sekä noin 500 ha luvattomasti käyttöön otettuja alueita. Metsien luvattoman käytön analysointiin Shipovin mukaan osallistuu myös Venäjän talousrikollisuuden torjunnan keskustoimikunnan edustaja.

Tarkastusten tulokset saataneen valmiiksi syyskuun alkupuolella, minkä jälkeen valmistetaan Venäjän metsälain metsänkäyttöä koskevat korjausehdotukset. Havaitut rikkeet luovutetaan syyttäjän tutkittavaksi.

Lähde: RIA Novosti