Pääministeri Putin tapasi Venäjän metsätalousviraston johtajan Savinovin. Tapaamisessa puhuttiin mm. metsänuudistamisen tilanteesta. Savinovin mukaan tilanne ei ole täysin tyydyttävä. Taimien tuotannossa käytettävä siemenmateriaali ei ole riittävän laadukasta eikä tähän ongelmaan ole kiinnitetty vielä riittävästi huomiota. Siemenhuollon valvontaa tullaankin kiristämään. Lisäksi ongelmana ovat puutteet taimikonhoidossa. Savinovin mielestä nykyisin metsänvuokraajan vastuulla oleva metsänuudistaminen tulisi siirtää takaisin valtiolle laadun varmistamiseksi. Lisäksi metsänuudistamisen kustannukset ovat suuri taakka.

Putinin mielestä metsänkäytöstä saatavat tulot valtion budjettiin on oltava riittävät kustannusten kattamiseksi. Jos metsämaksut ovat alhaiset, kuten nyt, vuokraaja vastatkoon uudistamiskustannuksista. Tulosten valvontaa on lisättävä.

Lähde: Venäjän hallituksen www-sivut