Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Rosleshoz on antanut nykyisille luonnonvarojen ja ympäristönsuojelun päähallinnoille määräyksen metsätalousviraston uuden aluehallinnon valmistelusta.

Uudistus etenee hallinnonuudistuksen yleisten periaatteiden mukaan ylhäältä alaspäin. Ensin nimitetään johtajat ja valmistellaan säädökset. Seuraavassa vaiheessa suunnitellaan organisaation rakenne ja valitaan henkilöstö.

Leshoosien tasolla tapahtunee muutoksia vasta ensi vuonna.

Suunnitelma mahdollisesta valtion metsäliikelaitoksesta on vielä epäselvä eikä virallisia päätöksiä ole tehty.

Lue muistio