Pietarissa pidetyn VII kansainvälisen metsäfoorumin yleiskokouksen pääteemaksi nousi Venäjän metsäalan hajanaisuus. Metsätalousviraston johtajan Valeri Roschupkinin mukaan nykyisten 20 000 metsäorganisaation on ehdottomasti yhdistyttävä ja luotava ”liittojen liitto” pystyäkseen ajamaan metsäalan etuja uskottavasti valtiovallan elimissä ja ulkomaisten kuluttajien suhteen.

Roschupkinin mukaan Metsäteollisuudenharjoittajien ja puunviejien liitto
metsäsektorin etuja ajavana järjestönä ei enää tyydytä viranomaistahoja.

Tämän vuoksi metsätalousvirastossa ollaan varsin toiveikkaita äskettäin perustetun Metsä-, sellu- ja paperi- sekä puunjalostusteollisuuden yhdistysten ja liittojen konfederaation suhteen, jonka perustamisesta Idän metsätieto uutisoi kesäkuussa (23.6. Venäjälle perustetaan metsäteollisuuskonfederaatio). Federatiivisen organisaatioiden itsesäätelylain hyväksymisen myötä metsätalousvirasto on valmis luovuttamaan osan valitollisista tehtävistään vastaperustetulle konfederaatiolle.

Arkangelin alueen uutispalvelun mukaan Roschupkinin ehdotus vaikuttaa varsin oikeansuuntaiselta ja sopivaan aikaan tehdyltä. Kysymyksenä kuitenkin on, miten poliittisten päättäjien aloitteesta perustettu konfederaatio pystyy ajamaan metsäteollisuudenharjoittajien asiaa? Kansainvälisissä yhteyksissä yhteenliittymästä varmaankin on hyötyä, mutta kuinka käy, jos yrittäjäportaalle tulee kädenvääntöä valtiovallan kanssa? Toimittajan mukaan kondeferaation esiinotto metsäforumissa osoitti kuitenkin selvästi sen, että Venäjän talouden kehittymisen katsotaan edellyttävän metsäteollisuudenharjoittajien yhdistymistä.

Lähde: Arkangelin alueen uutispalvelu