Metsätalousvirasto valmistelee toiminnan tehostamissuunnitelmaa metsäpalojen torjuntaosasto Avialesoohranalle.

Uudistusten tavoitteena on lisätä lentopartiointia nykyisellä rahoituspohjalla, mikä merkitsee valvottavan metsäpinta-alan vähentämistä. Valmisteilla olevan tehostamissuunnitelman mukaan valvontalentoja tullaan tekemään vain aktiivisessa käytössä olevissa metsissä ja asutuilla alueilla. Metsät, joita ei lähimpien kymmenen vuoden aikana olla ottamassa käyttöön, liitetään satelliittivalvonnan piiriin.

Yhtenä vaihtoehtona Avialesoohranan toiminnan tehostamiseen on lentotukikohtien (yhteensä 25) yhdistäminen suuremmiksi yksiköiksi. Lisäksi keskustellaan mahdollisuudesta järjestää pohjoisille metsäalueille palontorjunta vuoronvaihtoperiaatteella, koska metsäpaloja noilla alueilla joudutaan sammuttamaan vain muutaman kuukauden aikana vuodesta. Tehostamissuunnitelma lähtee valmistuttuaan lausuntokierrokselle alueellisiin yksiköihin.

Avialesoohranan päätehtävä on metsäpalojen torjunta ja sammutus, mutta sen toimenkuvaan kuuluu myös laittomien hakkuiden valvonta. Laitoksella on 106 omaa konetta ja koko Venäjän alueella 6658 työntekijää, joista 432 tarkkailulentäjää, 1899 laskuvarjopalosotilasta ja 1467 laskuvarjopalomiestä.

Lähde: Luonnonvaraministeriö