Venäjän metsätalousvirasto on lähettänyt federaation alueille konkreettiset ohjeet metsähuutokauppojen järjestämisestä. Ohjeet juontavat juurensa viraston vuoden vaihteessa tekemistä huutokauppakomissioiden tarkastuksissa, joissa huutokauppojen järjestämisessä ilmeni useita rikkeitä. Tarkastusten seurauksena metsähuutokauppojen järjestäminen on Venäjän metsätalousviraston määräyksellä keskeytetty Irkutskin ja Leningradin alueilla, kunnes todetut puutteet ja rikkeet on korjattu.

Tarkastuksissa mm. todettiin, että huutokaupoista ei oltu ilmoitettu säädetyllä tavalla, huutokauppaan osallistuvien subjektiiviset arviot vaikuttivat voittajan valintaan ja toisinaan investointihankkeiden tai oman tuotannon merkitys oli jätetty huomioimatta. Leningradin ja Irkutskin alueilla sekä Karjalan tasavallassa ja muutamilla muilla alueilla huutokauppoihin ovat saaneet osallistua myös sellaiset metsänkäyttäjät, jotka ovat aikaisemmin systemaattisesti rikkoneet metsälainsäädäntöä. Komissa ja Karjalassa kunnallisille elimille on laittomasti vaadittu rahallista, aineellista tai muuta apua.

Metsätalousviraston antamissa huutokauppaohjeissa mm. luetellaan syyt, jotka estävät huutokauppaan osallistumisen. Näitä ovat verorästit, suorittamatta olevat metsälainsäädännön rikkomisesta määrätyt maksut, oikeudessa todetut rikkeet jne. Myös voittajan valintakriteerejä on täsmennetty, jotta subjektiiviset arviot eivät enää pääsisi vaikuttamaan. Metsätalousvirasto on laatinut ensisijaisista kriteereistä listan, jossa tärkeimmäksi on nostettu hakijan puunjalostusinvestointien suuruus. Muita ovat mm. nykyinen puunjalostuskapasiteetti, vuokramaksun suuruus, vapaaehtoiseen metsäsertifiointiin osallistuminen jne.

Yksi tärkeimmistä uudistuksista on pisteytysjärjestelmän luominen parhaiden hakijoitten esilletuomiseksi. Edellä mainituista kriteereistä tullaan pisteytysjärjestelmällä arvioimaan mm. investointien suuruutta: 1 miljoonan dollarin investoinnista saa 10 pistettä, 2 miljoonan 20 pistettä jne. Tuotantokapasiteetista pisteitä saa seuraavasti: puuta jalostetaan 10 000 m3 verran – 1 piste, 20 000 m3 – 2 pistettä jne.

Alueellisten Metsätalousvirastojen johto pystyy vielä paikkakunnittain muokkaamaan eri tekijöiden maksimipisteytystä huomioiden kuitenkin ohjeiden asettamat rajat. Huutokaupan voittajaksi selviää eniten pisteitä saanut hakija. Metsätalousviraston mukaan pisteytysjärjestelmällä metsähuutokaupat saadaan selvemmiksi ja pystytään välttämään mahdollisia väärinkäytöksiä.

Lähde: Rossijskaja lesnaja gazeta 3/2006