Metsätalousvirasto on laatimassa kriteerejä metsähallinnon tehokkuuden arvioimiseksi. Viraston johtaja Roschupkinin mukaan on arvioitava subjekteille metsätaloutta varten myönnettyjen varojen käytön tehokkuutta, toteutuneita hakkuumääriä, metsästä saatavien tulojen määrää/ha, metsänuudistamista sekä metsäpalojen sammutustöiden tehokkuutta.

Tiedot metsähallinnon tehokkuudesta eri alueilla otetaan huomioon määriteltäessä valtionavustusten suuruutta. Viime vuoden lopussa hyväksytyn lakimuutoksen mukaan valtaosa metsähallinnon tehtävistä on siirtymässä alueille. Venäjän hallitus tulee vahvistamaan listan alueista, joille metsähallinnon tehtäviä ei luovuteta. Listaan tullee sellaisia alueita, joilla väestöntiheys on yli kolminkertainen Venäjän keskimääräiseen väestöntiheyteen nähden. Metsätalousviraston laskelmien mukaan tuollaisia alueita on lähes 40.

Federaatiolle jäävät tehtävät on Roschupkinin mukaan määriteltävä tarkasti. Nähtävästi niitä ovat erilaiset lainsäädännölliset asiat, alueellisen metsähallinnon valvonta, valtakunnalliset metsäinventoinnit, valtakunnallisen metsävararekisterin ylläpito sekä hakkuusuunnitteiden tekeminen. Roschupkin toteaa, että järjestelmä on mietittävä ja tehtävä sellaiseksi, että valtuuksia rajoitettaessa valtakunnallinen vakaa metsähallinnon asioidenhoito on turvattu.

Lähde: Luonnonvaraministeriö