Venäjän metsätalousviraston johtaja Valeri Roschupkin on ilmoittanut, että metsien virkistyskäytöstä on tultava ensisijainen metsänkäyttömuoto Leningradin alueella.

Metsätalousviraston asiantuntijat ovat varmoja siitä, että jos Leningradin alueen ekologinen tasapaino säilyy, on metsien virkistyskäytöstä saatavissa merkittävät tulot. Esimerkiksi neljän Karjalan kannaksella sijaitsevan leshozin alueiden käytöstä voidaan saada 7,2 miljardin ruplan tulot. Vuonna 2006 Leningradin alueen koko metsävarannon käytöstä tuloja saatiin 1,1 miljardia ruplaa.

Roschupkinin mukaan Karjalan kannaksen metsien otto virkistyskäyttöön on tehtävä ympäristö- ja talousnäkökohdat huomioiden. Tällä hetkellä Karjalan kannaksella vuokratuista metsistä 94,9 % on vuokrattu puunkorjuuseen ja vain 0,4 % kulttuuri- ja ulkoilukäyttöön.

Metsiä Leningradin alueella vuokrataan ennen kaikkea puunkorjuuta varten. Alueen hakkuusuunnite on 9,4 milj. m³. Vuonna 2006 hakkuusuunnitteesta toteutui 55 % (5,2 milj. m³). Samana vuonna kulttuuri- ja ulkoilutarkoituksiin, matkailua ja urheilua varten metsiä vuokrattiin 1,9 tuhatta ha, joista kertyi metsänkäyttötuloja 36,7 miljonaa ruplaa.

Roschupkinin mielestä suojametsien avohakkuut on Karjalan kannaksella kiellettävä, koska niistä on valtiolle enemmän taloudellista hyötyä virkistysmetsinä.

Lähde: Luonnonvaraministeriö