Metsätalouden kannattavuutta valtiolle on saatava parannettua ja edellytykset tälle ovat olemassa, toteaa Venäjän metsätalousviraston johtaja Ivan Valentik. Vuonna 2016 puuta korjattiin ennätysmäärä viimeisten 20 vuoden aikana, mutta metsänkäytöstä saatavat tulot budjettiin eivät ole lisääntyneet merkittävästi. Federaatiotason minimitaksa puukuutiometrille on keskimäärin 36 ruplaa, ja huutokauppojen lopullinen hinta jää alle 60 ruplaan. Huutokauppamenettelyn alkuperäinen idea ei toimi, sillä yli puolessa tapauksista huutokauppaan osallistuu vain yksi osallistuja ja lopullinen sopimus tehdään minimihinnalla. Eniten tuloja menettävät alueiden budjetit, joihin tuloutetaan minimihinnan ylittävä osa.

Helposti saavutettavia metsiä on myös vuokrattu paljon välikäsille, jotka myyvät leimikoita edelleen korjaamatta niitä itse. Näiden ”pseudovuokraajien” perimä pystymyyntihinta on noin 500 ruplaa kuutiolle. Tämän toiminnan seurauksena budjettituloja menetetään 90 miljardia ruplaa vuosittain. Toki metsänvuokraajien joukossa on myös hyviä esimerkkejä, teollisuusyrityksiä, jotka investoivat metsätalouteen vuokra-alueillaan. Suurimmalla osalla metsänvuokraajista ei kuitenkaan ole omaa puunjalostuskapasiteettia ja ne toimivat vain välikäsinä hyvien suhteiden myötävaikutuksella.

Metsänkäytöstä saatavien tulojen lisäämiseksi on siirryttävä käyttöoikeuksien todelliseen kilpailutukseen. Hyvänä esimerkkinä toimii Kirovin alue, jossa vaihdettiin hallinto ja siirryttiin sähköiseen kilpailutukseen, minkä seurauksena puun kuutiohinta moninkertaistui. Alueen metsävaratiedot ovat kaikkien saatavilla nettisivuilta, mikä lisää kilpailua. Vastaava menettely tulisi ottaa käyttöön kaikkialla.

Tämä edellyttää, että kaikki kilpailutukset tulisi hoitaa sähköisesti federatiivisten internet-alustojen kautta. Lisäksi tulisi kieltäytyä solmimasta sopimusta, jos huutokaupassa on vain yksi osallistuja. Tärkeänä periaatteena on, että tunnollisille metsäteollisuusyrityksille annetaan mahdollisuus tehdä aloite kilpailutuksesta. Lakiluonnos näistä metsäkilpailutuksista on parhaillaan käsittelyssä.

Lähde: Rosleshoz