Venäjän hallituksen päätös (17.8.2013 N 1456) siirtää federaation budjetista maksettavat metsätalouden subventiot yhtenäisen subvention alle vuosina 2014–2016. Aikaisemmin metsätalouteen korvamerkitty tuki on jatkossa alueiden harkinnan varassa. Venäjän WWF on huolissaan, että metsätalous tulee saamaan jäännöserät muiden prioriteettikohteiden mennessä edelle rahoituksen jaossa.
Yhtenäistä subventiota tulee hallinnoimaan vuoden 2014 alusta alkaen aluekehitysministeriö. Metsätalousvirasto ja luonnonvaraministeriö menettävät tärkeän vaikutusmahdollisuuden alueiden metsähallintoon. Tällä hetkellä alueiden saama metsätalouden subventio on käytettävä nimenomaan metsäasioihin, ja kustannukset on sovittava vuositasolla etukäteen metsätalousviraston kanssa.
Muutos aiheuttaa huolta myös metsäpalojen torjunnan osalta, kun metsätalousvirasto menettää päätösvallan rahoitukseen. Ei myöskään ole selvää, mistä rahoitetaan metsien lentovalvonnasta ja metsäpalojen sammutuksesta vastaava laitos Avialesoohrana.