Hallituksen määräyksellä numero 1950 (11.11.2010) vahvistettiin lista uusista valtiollisista kehitysohjelmista. Listalle kuuluu yhteensä 41 kehitysohjelmaa, niiden joukossa Metsätalouden kehittämisohjelma.

Ohjelman toimeenpanosta on vastuussa Rosleshoz ja sen keskeisiksi tavoitteiksi on asetettu metsäsektorin valtion johdon tehostaminen, metsälainsäädännön noudattamisen valvonnan lisääminen, kestävän metsätalouden edistäminen ja valtiojohtoisen metsien inventoinnin kehittäminen. Ohjelman tarkempi sisältö määritellään myöhemmin.

Lähde:
Hallituksen sivut.