Kuluvan vuoden aikana metsätalousviraston alaisista metsänsuunnitteluyrityksistä perustetaan 11 alueellista metsien inventointi ja metsien tilan arviointikeskusta, tiedottaa luonnonvaraministeriö. Keskukset tulevat toimimaan metsätalousviraston tieto- ja laskentakeskuksen Roslesinforgin puitteissa. Keskukset perustettaneen Vologdaan (Pohjoinen keskus), Petroskoihin (Karjala), Pietariin (Luoteis-Venäjä), Ivantejevkaan (Keski-Venäjä), Brjanskiin (Läntinen), Nizhni Novgorodiin (Volga), Novosibirskiin (Länsi-Siperia), Krasnojarskiin (Itä-Siperia), Irkutskiin (Baikal), Svobodnyiin (Amur) ja Habarovskiin (Kaukoitä).

Uuden metsälain voimaantulon myötä Metsätalousviraston yksi tärkeimmistä tehtävistä on turvata kestävä metsänkäyttö, metsien valtakunnallinen inventointi ja niiden tilan arviointi. Nämä tehtävät hoidetaan osittain kenttätöinä, osittain satelliittikuvauksin. Perinteinen ja epätäydellinen, kerran kymmenessä vuodessa suoritettu metsäsuunnittelu korvataan vuosittain päivitettävällä metsävarantoinformaatiolla.

Metsien tilan arvioinnissa otetaan käyttöön kansainvälisiä standardeja vastaavat kriteerit ja indikaattorit. Kaikki tiedoista kiinnostuneet pääsevät selaamaan mm. metsärekisterejä, satelliittikuvausten tietoja ja karttoja. Valtakunnallinen metsäinventointi pidetään erillään kaupallisesta metsäsuunnittelusta, jota tarvitaan metsänkäyttösuunnitelmien teossa.

Lähde: Luonnonvaraministeriö