Aikaisemmin tänä syksynä korkeat venäläiset virkamiehet ennustivat, että metsäsektorista voisi tulla öljyteollisuuden rinnalle toinen talouden veturi. Talouslehden ”Finansovye Izvestija” artikkelin mukaan tämä illuusio alkaa hälvetä. Metsäteollisuuden kasvuvauhti on ollut tänä vuonna vain yhden prosentin luokkaa. Vaikka tapahtuisi ihme ja metsäteollisuutta sekä venäläistä liike-elämää yleensäkin vaivaavat ongelmat saataisiin ratkaistua, vaaditaan aikaa vielä kymmenen vuotta, että metsäsektorin tuotto saataisiin edes kaksinkertaistettua. Jos ihmettä ei tapahdu, Venäjän metsävarojen laatu huononee niin paljon, että ne kelpaavat vain polttopuuksi. Tämä päätelmä sisältyy arviointiyritys Expert-RA:n tekemään analyysiin, todetaan artikkelissa.

Virkamiesten odotukset perustuvat Venäjän laajoihin metsävaroihin. Ilim Pulpin viestintäpäällikkö Svjatoslav Bychkov toteaa artikkelissa, että virkamiehet erehtyvät. Bychkovin arvion mukaan metsävaroista kolme neljäsosaa ei ole hyödynnettävissä, koska ne sijaitsevat Uralin takana, missä ei ole metsäteitä eikä suurta puuta käyttävää teollisuutta. Kaukoidässä puut viedään lähes kokonaan Kiinaan, Venäjän rajan läheisyydessä sijaitseville suurille sellu- ja paperitehtaille. Kiinassahan teollinen puunkorjuu on kielletty. Luoteis-Venäjällä eräillä alueilla ollaan jo huolestuneita liikahakkuista. Sielläkin puuta korjataan olemassa olevien teiden varsilta. Valtion pitäisi rakentaa uusia teitä, mutta sillä ei ole tarvittavia varoja. Metsäteollisuudella taas on rahaa, mutta ei halua sijoittaa niitä alueisiin, joihin niillä ei ole pitkää vuokraoikeutta.

Finansovye Izvestijan artikkelissa todetaan, että ulkomaiset sijoittajat eivät ole innostuneet virkamiesten odottamalla tavalla. Asiantuntijoiden mukaan venäläiset yritykset ovat tehneet noin 75 % metsäteollisuuden pääomasijoituksista. Ulkomaalaiset yritykset ovat tähän mennessä sijoittaneet vain pieniä summia vaativiin kohteisiin, kuten puulevyjen ja huonekalujen tuotantoon. Ekspert-RA:n analyytikkojen mukaan ulkomaalaisia sijoittajia karkottavat viimeaikaiset yritysselkkaukset. Finansovye Izvestijan haastattelemat ulkomaiset sijoittajat ovat todenneet, että epäluottamusta herättää myös bisneksen liika riippuvuus paikallis- ja alueviranomaisista.

Yhdeksi kehitystä hidastavaksi tekijäksi artikkelissa mainitaan myös eroavaisuudet käsityksessä investointien suuntaamistarpeesta. Hallituksen ajama sellu- ja paperitehdashanke Kostromaan ei saa kannatusta asiantuntijoilta. Uuden tuotannon vientimahdollisuudet ovat epätodennäköiset, koska korkealaatuisen paperin maailmanmarkkinoilla vallitsee tiukka kilpailu. Venäjän kotimaisen korkealaatuisen paperin kysynnän pystyvät tyydyttämään nykyisetkin tehtaat, jos niiden tuotantoa modernisoidaan.

Arkangelin sellu- ja paperitehtaan kehitysjohtaja Natalia Pinjagina sanoo artikkelissa, että teollisuus ei ole havainnut merkkejä hallituksen edistysaskeleista. Metsäteollisuus puhuu yhteen ääneen pitkäaikaisen vuokrauksen ja konsession välttämättömyydestä.

Lähde: Finansovye Izvestija