Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Metsäsertifiointia ajaa Venäjällä kolme eri intressiryhmää: WWF, Luonnonvaraministeriö ja Venäjän puunhakkaajien ja viejien liitto.

FSC on ainoa tällä hetkellä toimiva järjestelmä. FSC on saanut valmiiksi kansalliset kriteerit sekä avannut toimiston Venäjälle. Tavoitteena 10 miljoonaa ha FSC sertifioitua metsää vuoteen 2007 mennessä.

Venäjän kansallista metsäsertifiointia kehittelee kaksi erillistä neuvostoa. Neuvostojen odotetaan jossain vaiheessa yhdistävän voimansa – toistaiseksi ei sopua.

Kansallinen sertifiointi koetaan tärkeäksi, jotta saadaan
järjestelmä, joka on yhteensopiva kaikkien Euroopassa käytettävien sertifiointijärjestelmien kanssa.

Käynnissä olevan ENA FLEG prosessin taustadokumenteissa Venäjä on tuonut esiin sertifioinnin yhtenä välineenä laillisuuden varmistamiseksi.

Lue muistio