Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Presidentin hallinnon laatima 22.07. päivätty versio metsälakiesityksestä julkistui heinäkuun lopulla. Pääperiaatteet ovat samat kuin keväällä tehdyissä esityksissä. Ministeriöt valmistelevat viimeisteltyä lakiesitystä, joka pyritään lähettämään duuman käsittelyyn syyskuussa.

Federaation hallitus on antanut asetukset luonnonvaraministeriöstä ja metsätalousvirastosta. Ne ovat juridinen perusta toiminnan suunnittelulle.

Luonnonvaraministeri Trutnev on todennut, että pitkäaikainen metsien vuokraus on lähes samaa kuin omistus. Kuitenkaan yleistä mielipidettä ei saateta kuohuksiin ja investoijille luodaan hyvät toimintaedellytykset.

Johtavien metsäalan asiantuntijoiden jatkuvasta arvostelusta huolimatta vapaan kilpailun ja markkinavoimien ohjaukseen perustuvaa metsälain mallia viedään väistämättä eteenpäin.

Lue muistio