Venäjän metsävarojen käytön tehostamiseksi on päätetty perustaa sähköisiä kauppapaikkoja, jotka toimivat Luonnonvaraministeriön tukemina. Ensimmäisenä toimintansa aloittaa metsäpalstojen huutokauppapaikka osoitteessa www.lesoseka.ru. Metsää voivat antaa myytäväksi kaikki Venäjän alueelliset luonnonvarahallinnot. Ostajana voi olla Venäjälle rekisteröitynyt juridinen henkilö. Myöhemmin palveluun avataan myös puutuotteiden kauppapaikka.

Metsäpalstojen huutokaupassa voidaan myydä joko hakkuuoikeus tai vuokrata alue. Kohteesta on saatavana etukäteistietoa, esim. puulajijakaumasta, puuston tilavuudesta, alueen teistä, juontomatkasta, jne. Myös lähtöhinta on mainittu. Kohteita voi käydä katsomassa paikan päällä ennen huutokaupan alkua. Ensimmäinen huutokauppa alkaa 30.6. ja siihen on tällä hetkellä ilmoitettu 9 metsäaluetta Kalugan alueelta.

Lähteet: Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu, www.lesoseka.ru