Venäjän luonnonvaraministeriö on huolissaan aluejohtajien kyvyttömyydestä huolehtia taajamien paloturvallisuudesta. Joillakin Venäjän alueilla metsäpalovaara on tällä hetkellä suuri ja jos tilanne edelleen huononee, metsäpalojen määrä voi kasvaa moninkertaiseksi.

Arkangelin alueella yhdeksässä taajamassa syttyi vapun aikaan tulipaloja, koska kaupungit eivät ole huolehtineet roskien polton ja kulotuksen valvonnasta. Tulipaloissa tuhoutui 102 rakennusta. Leshozien ja lesnichestvojen oli pakko osallistua palavien talojen sammuttamiseen ja kutsuttava apuun 20 sammutusyksikköä.

Myös muillakin Venäjän alueilla on syttynyt valtaisia metsä- ja maastopaloja kulotuksen seurauksena. Pelkästään 1. toukokuuta Venäjällä rekisteröitiin 225 metsäpaloa. Ne uhkaavat taajamia ja voivat metsän tuhoutumisen lisäksi johtaa ihmisvahinkoihin.

Viime vuonna Venäjällä oli 16 000 metsäpaloa, joissa metsää tuhoutui 736 000 ha. Tuhojen rahalliset vahingot olivat 17,5 mrd. ruplaa, vuonna 2004 vastaava luku oli 20,2 mrd. ruplaa.

Tänä vuonna Luoteis-Venäjällä pyritään ennaltaehkäisevin toimin estämään metsäpalojen syntymistä perustamalla paloesteitä sekä rakentamalla ja kunnostamalla palontorjuntaan sopivia teitä. Valvottuja kulotuksia on suunniteltu 17 749 hehtaarille.

Metsäpalojen sammuttamiseen on Luoteis-Venäjää varten varattu tänä vuonna 47 milj. ruplaa, jotka jaetaan suunnilleen tasan Komin, Karjalan ja Leningradin alueen kesken.

Lähteet: Luonnonvaraministeriön uutiset 1, 2 ja 3