Venäjän ja Euroopan unionin viime viikolla solmima sopimus Venäjän puun vientitullien poistamisesta nousi kuumaksi puheenaiheeksi Helsingissä viime viikolla vietetyillä Metsäpäivillä. Näkyvimmin asia oli esillä perjantain seminaarissa, joka keskittyi metsäteollisuuden globaalin toimintaympäristön kehitykseen. Seminaarissa alustanut ulkoministeriön ylitarkastaja Kalevi Kyyrönen pääsi tuoreeltaan kommentoimaan vain muutaman päivän ikäistä uutista, jonka hän uskoo vaikuttavan myös Suomen metsäteollisuuden kehityksen suuntaviivoihin. ”Puun tuonti Venäjältä tulee lisääntymään sen myötä kun puutullit alenevat Venäjän liittyessä WTO:hon.”

Kyyrönen arvioi, että Karjalan hakkuuteollisuus valmistautuu ennakoitavissa olevaan kysynnän lisääntymiseen jo ennakolta. Uutta nousua ennakoidaan etenkin lehtipuun hakkuut, jotka ovat vähentyneet tuntuvasti puutullien astuttua voimaan vuoden 2009 alussa. Kyyrönen pitää varsin mahdollisena sitäkin, että puukauppa alkaa vilkastumaan myös toiseen suuntaan. ”Havutukin vienti Venäjälle saattaa alkaa jo lähivuosina”, hän totesi. Puurakentaminen on Venäjällä vahvassa nousussa ja Karjalan kannakselle on suunnitteilla tuotannoltaan puolen miljoonan kuution saha, joka osaltaan tulee lisäämään Karjalan metsäteollisuuden muutenkin kasvussa olevaa raaka-aineen tarvetta. ”On luonnollista, että uuden sahan puunhankinta-alue ulottuu Suomeen”, Kyyrönen sanoi.

Lähteet:

Suomen Metsäyhdistys
Metsälehti