Venäjän hallitus päätti heinäkuussa siirtää käytännössä kaikki erikoisalojen keskiasteen oppilaitokset federaation subjektien alaisuuteen, kirjoittaa Rossijskie lesnye vesti. Metsäoppilaitokset siirtyvät aluehallintojen alaisuuteen 1.1.2012.

Siirtoon valmistaudutaan vaiheittain. Siirtymäprosessi ei ole helppo, ja tiettyjä rahoitusongelmia saattaa ilmetä, ilmoitti Rosleshozin varajohtaja Aleksandr Panfilov tavatessaan oppilaitosten johtajia. Toistaiseksi vain yhdeksän aluetta on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan metsäoppilaitokset vastaan ja nämäkin alueet vain sillä ehdolla, että oppilaitosten ylläpitoon annetaan varoja. Eräs alue ei salaile aikomustaan yhdistää siirtyvä oppilaitos muiden oppilaitosten kanssa.

Aleksandr Panfilov suositteli etsimään liittolaisia paikallisista metsäviranomaisista: ”Sieltä löytyy tukia, joiden avulla kulut saadaan katettua. Teidän liittolaisenne ja auttajanne löytyvät ainoastaan metsähallinnon keskuudesta, ja mekin (Rosleshoz) olemme teidän kanssanne toistaiseksi samaa joukkuetta. Esittäkää siis alueille, että ne perustaisivat oppilaitoksiinne erilaisia innovaatiokeskuksia”, Stanislav Starostin, Rosleshozin tieteen, koulutuksen ja kansainvälisen yhteistyönlaitoksen johtaja vinkkasi. ”Alueiden metsäviranomaisten intressissä on, että he saavat osaavia nuoria asiantuntijoita työhön yksikköihinsä, ja niinpä johtajat auttavat teitä koulutusasioissa.”
Moni oppilaitosjohtaja on sitä mieltä, että Rosleshozin pitäisi vaatia metsäoppilaitosten siirtämistä paikallismetsähallinnon alaisuuteen eikä paikallisten opetushallitusten alaisuuteen. Panfilov huomautti kuitenkin, että Rosleshoz voi ainoastaan suositella eikä vaatia mitään. Lopullisen päätöksen asiassa tekee kuvernööri.
”Laskekaa rahanne ja valmistelkaa liiketoimintasuunnitelma, jotta nähdään, millaista apua Rosleshozilta on saatavissa tukien muodossa. Etsikäämme uusia metsäalan koulutuksen hallintomekanismeja. Missään tapauksessa yhteys Rosleshozin ja metsäoppilaitosten välillä ei saa katkea”, tiivistivät Rosleshozin virkamiehet.