Metsätalousviraston tämän vuoden tavoitteena on kehittää metsävuokrausta ja erilaisia metsänkäyttömuotoja, ilmoittaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu.

Annettaessa metsää vuokralle etusijalla tulevat olemaan investointihankkeet, jotka on suunnattu puunjatkojalostuksen kehittämiseen. Samalla metsänkäyttäjien kanssa tehtäviin vuokrasopimuksiin sisällytetään metsänhoitovelvoitteita. Metsätalousviraston tavoitteena on myös lisätä vuokrametsissä tehtävien päätehakkuiden osuutta kaikista päätehakkuista.

Vuonna 2005 yli puolet (51 %) metsänkäyttäjille vuokratuista metsistä annettiin vuokralle yli 10 vuodeksi. Pitkäaikaisten vuokrasopimusten osuus onkin kasvanut vuosi vuodelta: 2003 niitä oli 36 % ja 2004 46 %. Vuokrametsien kokonaispinta-ala vuonna 2005 oli 77 milj. ha (2004: 75,1 milj. ha). Vuonna 2005 vuokralaiset korjasivat puuta 77 milj. m3, mikä on 64 % koko vuoden kaikista päätehakkuista.

Viime vuonna metsiä käytettiin aktiivisesti muuhunkin kuin puunkorjuuseen: mm. virkistykseen, metsän rinnakkaistuotteiden hyödyntämiseen ja metsästykseen. Usein nämä muut metsänkäyttömuodot takaavatkin suuremmat metsätulot kuin puunkorjuu. Esimerkiksi metsien virkistyskäytön tuotto hehtaaria kohden oli viime vuonna 18 555 ruplaa, kun se korjuutuottoina oli vain 77,9 ruplaa/ha. Metsätalousvirasto aikookin laajentaa metsien käyttöä muihin tarkoituksiin varsinkin esikaupunkialueilla ja arvokkaissa maisemakohteissa. Tätä varten tullaan tekemään taloudellinen arvio eri metsänkäyttömuodoista sekä suoritetaan metsävarannon toiminnallinen aluejako.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu