Tammikuun 2005 alusta alkaen metsää on mahdollista vuokrata 99 vuodeksi, kirjoittaa Lesnaja Gazeta. Muutos sisältyy Federaation lakiin 29.12.2004 N 199-FZ, jolla uudistettiin voimassaolevan metsälain pykälää 31.

Uudistuksesta on keskusteltu ja kiistelty paljon. Optimistit ovat vakuuttuneita, että se tuo paljon hyötyä metsäsuhteisiin ja lisää varmuutta tulevaisuudesta uusien metsänvuokraajien keskuudessa. Toisten mielestä uudistuksella ei ole käytännössä juurikaan merkitystä, koska aikaisempaa 49 vuoden vuokra-aikaa ei ole sovellettu, vaan valtaosa vuokra-alueista on annettu lyhyemmälle ajalle. Lisäksi käytännössä merkittävien hallinnollisten päätösten kannalta ei ole oleellista eroa, tehdäänkö varaus 49 vuodeksi mahdollisuudella jatkaa aikaa, vai 99 vuodeksi. Teoreettisesti pitkäaikainen metsänvuokraus pystyy, ja sen tulisi, lisätä vuokraajien kiinnostusta kestävään metsänkäyttöön, hyvään metsänhoitoon ja alueiden sosiaaliseen kehittämiseen.

Lähde: Lesnaja Gazeta 15.1.2005