Venäjällä metsänvuokrasopimuksen voi jatkossa saada kilpailutuksen perusteella nykyisen huutokauppamenettelyn lisäksi. Luonnonvaraministeriö on tehnyt metsälakiin ko. muutosehdotuksen, joka on tällä hetkellä oikeusministeriössä tarkastettavana. Lakiluonnoksen mukaan metsänvuokrasopimus myönnettäisiin ensisijaisesti niille yrityksille, jotka pystyvät jalostamaan puuta. Hallituksen on määrä antaa tarkemmat kriteerit kilpailutukselle.

Luonnoksen mukaan kilpailutusta koskeva ilmoitus on julkaistava kolmea kuukautta aikaisemmin. Kilpailutuksen kohteena olevan metsäalueen on oltava kiinteistörekisterissä.

Lähde: Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö