Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Viime vuonna tehdyissä tarkastuksissa todettiin metsien vuokrauksessa monilla alueilla vakavia epäkohtia. Näyttää siltä, että alueet eivät jää odottamaan metsälain tarkistusta vaan pitävät uudistuksia mahdollisina olemassa olevien säädösten pohjalta. Irkutskin alueella on vahvistettu uusi vuokrausohje, jonka mukaan vuokraajan tulee toteuttaa kustannuksellaan metsän uudistaminen sekä osallistua metsänsuojeluun ja metsätalouden suunnitteluun. Leningradin alueella tarjotaan metsiä vuokrattavaksi siten, että ehtona on mm. puunjalostuksen kehittäminen alueella.

Metsanvuokrauksen ehdot 130103