Venäjän hallitus on vahvistanut päätöksellään 28.5.2007 N 324 valtion omistamien metsäpalstojen vuokrauksen säännöt. Dokumentin liitteenä on myös esimerkki metsänvuokrasopimuksen sisällöstä.

Venäjänkieliset säännöt on luettavissa hallituksen nettisivuilta: Правила подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности

Lähde: Venäjän hallituksen tiedote

Tiedoksi: Idän metsätieto-palveluun pyritään tuottamaan tämän vuoden aikana suomenkielisiä käännöksiä uuden metsälain toteuttamiseen liittyvistä keskeisimmistä normeista. Dokumentit tullaan julkaisemaan kohdassa: Ladattavia tiedostoja/Lainsäädäntö ja ohjeistot