Venäjän hallitus on säätänyt kolmen kuukauden enimmäisajan metsäalueen vuokrahakemuksen käsittelylle. Vuokranantajan (leshoz) on käsiteltävä hakemus kuukauden sisällä ja annettava lausuntonsa edelleen metsätalouden aluehallinnolle, joka myös käsittelee asiaa enintään kuukauden ajan. Aikaisemmin aluehallinnon käsittelyaikaa ei oltu rajoitettu. Aluehallinnon esitys käsitellään edelleen Federaation subjektin valtionhallinnossa.

Käsittelyajan lisäksi metsänvuokrausta koskeviin säädöksiin on lisätty vuokrahakemuksen hylkäysperuste. Sen mukaan vuokra-anomusta, jossa esitetään hakattavaksi arvokkaita puulajeja enemmän kuin 20 % leshozin keskimääräisestä ko.puulajin määrästä, ei tarvitse hyväksyä.

Lisäksi metsäalueilla, jotka on vuokrattu yli viideksi vuodeksi kulttuuri-, turismi- tai urheilutoimintaa varten, on esitettävä alueen käyttösuunnitelma vuoden kuluessa päätöksestä. Aikaisemmin vuokraaja oli velvoitettu toimittamaan suunnitelman vain yli 200 ha alueilla, jotka oli vuokrattu metsästystarkoitukseen.

Lähde: AK&M