Viidesosa metsänuudistamisesta tehdään Venäjällä istuttamalla.Taimet ovat pääosin avojuurisia, paakkutaimien osuus on noin kahdeksan prosenttia. Taimihuollon turvaamiseksi yritykset investoivat omiin taimitarhoihin.

Venäläiset metsäyhtiöt käyttävät metsien uudistamiseen ja hoitoon noin 200 miljardia ruplaa (3 mrd. €*) vuosittain ja kustannukset kasvavat nopeasti. Vuonna 2016 istutettiin 623 miljoona tainta, joka vastasi 574 miljoonaa ruplaa (8,2 milj. €*). Vastaavasti vuonna 2017 päädyttiin 628 miljoonan taimen istuttamiseen, johon käytettiin varoja 722 miljoonaa ruplaa (10,3 milj. €*). Tästä istutusmäärästä metsäyhtiöt tuottivat omilla taimitarhoillaan 209 miljoonaa kappaletta ja käyttivät toimenpiteisiin 199 miljoonaa ruplaa (2,7 milj. €*).

Kustannusten optimoimiseksi monet isot metsäyhtiöt pitävät parempana perustaa metsätaimitarhoja sen sijaan, että ostaisivat taimet ulkopuolisilta toimijoilta. Omia taimitarhoja on Luoteis-Venäjällä esimerkiksi Mondilla, Titanilla ja ULK:lla.

Pietarin metsäntutkimuslaitoksen varajohtaja Nikolai Petruninin mukaan itse tuotettujen taimien kustannus on neljäsosa markkinahinnasta. Tämän päivän markkinahinta yksivuotisille avojuuritaimille vaihtelee alueesta riippuen 2 680 ruplasta 9 920 ruplaan (38 € – 142 €*) tuhannelle kappaleelle. Paakkutaimien tuotanto on metsänvuokraajien omana toimintana keskimäärin 30 prosenttia markkinahintaa edullisempaa.

Metsäteollisuusyhtiöiden edustajien mukaan metsätaimien tuotannosta jäävä taloudellinen voitto on joko olematon tai hyvin vähäinen. Taimitarhoihin investoiva yhtiö asemoi itsensä ensisijaisesti vastuullisena metsätalouden harjoittajana, joka huolehtii metsänuudistamisesta ja sitoutuu pitkäjänteiseen toimintaan alueella. Vähäinen taloudellinen hyöty voidaan saada myymällä taimia myös muille toimijoille. Tulot realisoituvat kuitenkin hitaasti ja taimitarhan perustaminen on kallista. Laitteiden lisäksi on investoitava työvoimaan sekä toiminnan optimaaliseen ohjaukseen.

Asiantuntijoiden mukaan metsätaimitarhojen perustaminen on metsänvuokraajille välttämättömyys, koska ne kattavat 80 prosenttia toteutetuista metsänuudistamistöistä. Vuonna 2017 metsänvuokraajien raportoima työmäärä oli 772 300 hehtaaria. Näissä oloissa yhtiöille on tärkeää, että taimiainesta on määrällisesti ja laadullisesti riittävästi. Metsälain mukaan metsätaimien tuotanto on yritystoimintaa, joten alueelliset metsäviranomaiset eivät voi toimia taimituotannon alalla, eikä taimituotantoa tueta budjettivaroista.

Lähteet: Lesnaja Industrija-lehti, nro 5 (121), toukokuu 2018, Fedstat.ru