Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö on tehnyt muutoksia voimassaoleviin metsänuudistamissääntöihin. Tärkeimmät muutokset koskevat istutustiheyttä ja taimien laatuvaatimuksia. Jos istutuksessa käytetään paakkutaimia, voi istutustiheys olla 2 000 tainta hehtaarille (aikaisemmin 2 500). Lisäksi taimille asetettu ikävaatimus ei enää koske standardimittaisia paakkutaimia.

Lähteet: Forestforum.ru, Rossijskaja gazeta, Metsänuudistamissäännöt (Rosleshoz)