Kostroman alueen metsänhoitajat opettavat venäläisille kollegoilleen, miten kasvattaa metsää uudella menetelmällä, kertoo Drevesina.com -portaali. Menetelmää, jolla laadukasta ainespuuta saadaan 20 vuotta aikaisemmin, käsiteltiin metsänuudistamisseminaarissa, johon osallistui lähes 70 metsäasiantuntijaa.

Ongelmana useilla Venäjän alueilla on matalatuottoiset lehtipuumetsät, jotka ovat syntyneet uudistamatta jääneille laajoille hakkuualoille. Kostroman alueella näitä metsiä on suurin osa ja se vaikuttaa negatiivisesti alueen talouteen. Sen vuoksi Kostroman metsäkoeasema on kehittänyt menetelmän, jolla saadaan koivu- ja haapavaltaiset alueet uudistettua 20 vuotta tavallista nopeammin ainespuuta tuottavaksi havumetsäksi. Luonnonvarahallinto antoi kostromalaisille toimeksiannon kehittää kokeilun perusteella uuden metsänhoitomallin.

Lähde: Drevesina.com