Metsäntutkimuslaitos julkaisi syksyllä yhdessä venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa suositukset metsänuudistamisesta ja taimikonhoidosta Luoteis-Venäjällä. Nyt suositukset on käännetty myös suomeksi.

Suositukset kattavat töiden suunnittelun, metsänviljelyn ja luontaisen uudistamisen, tuhoeläinten ja tautien torjunnan, metsänuudistamiskohteiden tarkastuksen ja taimikonhoidon. Lisäksi annetaan ympäristöohjeita metsänuudistamiseen.

Sekä suomen- että venäjänkieliset suositukset voi ladata sähköisessä muodossa Idän metsätiedon nettisivuilta osiosta julkaisut.