Venäjän metsätalousviraston yhteenvedon mukaan Venäjällä uudistettiin vuonna 2013 metsää 854 000 hehtaaria, josta keinollisen uudistamisen osuus oli 184 000 hehtaaria eli noin 22 prosenttia. Metsänuudistamistyöt ovat siirtyneet yhä enemmän metsänvuokraajien vastuulle. Vuonna 2013 metsänvuokraajat tekivät 70 prosenttia uudistamistöistä, kun vuonna 2008 metsänvuokraajien osuus oli 45 prosenttia.

Paakkutaimien tuotanto on kasvanut viime vuosina nopeasti valtion taimituotantokeskusten rakentamisen myötä. Viime vuonna valmistuivat taimikeskukset Arkangelin ja Leningradin alueilla, aikaisemmin rakennettuja on kolme. Vuonna 2013 kasvatettiin 37 miljoonaa tainta, kun tuotantomäärä oli 8 miljoonaa vuonna 2011 ja 23 miljoonaa vuonna 2012.

Paakkutaimien ohjeellinen istutustiheys on 2 000 tainta hehtaarille, joten tämänhetkinen paakkutaimien tuotantomäärä riittää kattamaan noin 18 500 hehtaarin alueen eli 10 prosenttia keinollisesta uudistamisalasta.

Lähteet: Metsätalousvirasto, Idän metsätieto