Laadukas metsänuudistaminen on nykyisin keskeinen osa Venäjän metsätalouden kehittämisstrategiaa. Luonnonvaraministeriön alueellisille yksiköille on annettu tavoitteeksi 750 000 ha uudistamistyöt, joista istutuksen ja kylvön osuus on 201 000 ha.

Metsänuudistamisen turvaamiseksi v. 2004-2006 Venäjän taimitarhoille on perustettu lähes 1000 ha kylvöalaa sekä istutettu 80,4 milj. kpl taimia. Määrät kattavat 85-90 % koko tarpeesta. Metsänuudistamistyöt rahoitetaan metsälain mukaan alueiden budjeteista.

Lähde: Priroda.ru