Metsätalouden kehittämisen alueellisista tavoiteohjelmista vuodelle 2012 tuli keskeinen teema Venäjän metsätalousvirasto Rosleshozin kokouksessa, kirjoittaa metsälehti Rossijskie lesnye vesti. Rosleshozin johtajan Viktor Masljakovin mukaan maassa suunnitellaan budjettia täyttä päätä.

Tähän liittyen Rosleshozin johtaja antoi federaatiopiirien osastoille tehtäväksi tarkastaa, kuinka alan kasvu turvataan Venäjän federaation subjekteissa rahallisesti vuonna 2012. Tällä hetkellä 52 subjektissa on otettu käyttöön alueelliset metsien vartiointia, suojelua ja uudistamista koskevat tavoiteohjelmat. Työstettävänä ja hyväksyttävänä on vielä 14 ohjelmaa. Ohjelmia rahoitettiin vuonna 2011 liittovaltion budjetista yli 8 miljardilla ruplalla. On kuitenkin myös alueita, kuten Komin tasavalta sekä Novgorodin ja Murmanskin alueet, joissa vastaavat alakohtaiset ohjelmat rahoitetaan täysin alueellisesta budjetista.

Vuonna 2012 alueiden saamien tukien summa pysyy tämän vuoden tasolla. Metsäpalojen torjuntatoimien rahoitus pysyy sekin entisellä tasolla. Ensi vuonna metsätalousvirasto keskittyy metsien uudistamiseen. Venäjällä aiotaan istuttaa yhteensä yli 220 000 hehtaaria metsää. Usein metsänuudistamistulokset ovat epäonnistuneita ja tavoitellun havupuuston sijaan taimikossa kasvaa haapaa ja koivua. Tämä osoittaa, että alueen metsänuudistamisen järjestelyissä on virheitä, joista on päästävä eroon.

Lähde: Rossijskie lesnye vesti