Metsäntutkimuslaitos (Metla) vahvistaa kansainvälistä metsätutkimustaan jatkamalla Venäjän ja itäisen Euroopan siirtymätalousmaiden professorin avaintehtävää seitsemän vuoden määräajaksi. Virkaan nimitettiin MMT Timo Karjalainen sijoituspaikkana Joensuun toimintayksikkö. Virka on yhteinen Joensuun yliopiston kanssa. Aihealueen tutkimusta on tehty aiemmin yli viisi vuotta Metlan Joensuun yksikössä.

Metlan tavoitteena on olla ensisijainen tiedontuottaja ja -välittäjä Venäjän sekä Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsätaloudesta Suomessa. Tätä silmälläpitäen tutkimus kohdistuu metsätalouden ja metsäsektorin muutoksiin näissä maissa. Muutoksia tarkastellaan erityisesti Suomen metsäsektorin näkökulmasta.

Lähde: Metla